Provoz sokolovny od 01.09. 2021

• Sportovní příprava sportovců a cvičenců je POVOLENA bez omezení počtu osob
• Sportovní utkání a soutěže jsou POVOLENY bez omezení počtu osob
a to za níže uvedených podmínek:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny POC / antigenní / test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Tato opatření se nevztahují na děti do 6 ti let !!!
Povinnost evidence po dobu 30 dnů – odpovídají trenéři a cvičitelé
Pohyb rodičů po budově sokolovny je omezen na dobu nezbytně nutnou pro předání a vyzvednutí dětí. Po celou dobu musí mít dýchací cesty zakryty rouškou nebo respirátorem!!!

Martin Taftl - jednatel Josef Těšitel – starosta
T.J. Sokol Kolín T.J. Sokol Kolín

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Partneří

ccf01   diony 01   kocian 01
sokolo logo        

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz