OPATŘENÍ COVID-19

Vážení rodiče, žádáme Vás o součinnost.

Pokud doprovázíte Vaše dítě na tréninky oddílu sportovní gymnastiky a cvičení všestrannosti – omezte svůj pobyt v budově sokolovny (balkóny, prostory šaten) na dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte trenérům a cvičitelům a jejich vyzvednutí po tréninku a cvičení.

PO DOBU TRÉNINKŮ A CVIČENÍ OPUSŤTE PROSTOR SOKOLOVNY!!!

Tímto opatřením se snažíme eliminovat koncentraci osob na jednom místě. Ve vnitřních prostorách sokolovny se musíme vejít do 100 osob dle nařízení MZ ČR a hygieny. Prostory sokolovny jsou každý den při řádném úklidu dezinfikovány a všichni máme k dispozici dezinfekci na ruce.

Při zjištění porušení těchto podmínek může dojít k uzavření sokolovny a opětovnému přerušení naší činnosti, což určitě nechceme.

Toto opatření platí do odvolání.

Opatření Covid 19

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Naši činnost podporují:

ccf01   diony 01   kocian 01
sokolo logo   npa titulka     

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz