Nové příspěvky oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Kolín platné od 1.1.2022

Vážení rodiče,
vzhledem ke zvýšení všech vstupních nákladů, zejména pak zvýšeným cenám energií a inflačním vlivům, budou od 1.1.2022 zvýšeny příspěvky členů oddílu sportovní gymnastiky.

Nové příspěvky činí 6000,- Kč na kalendářní rok.

Příspěvky se mohou platit jednorázově, a to do 28.2.2022, nebo na dvě části, a to první splátka ve výši 3000,- Kč do 28.2.2022 a druhá splátka ve stejné výši do 31.10.2022.
Číslo účtu: 1411303/0300, VS 2022, do poznámky příspěvky SG + jméno dítěte

Zvláštní příspěvek pro děvčata – registrované členky oddílu: nově byl širším vedením oddílu schválen každoroční příspěvek na obnovu závodních oddílových trikotů, které Vaše děti dostávají zapůjčené pro jednotlivé závody, a to příspěvek ve výši 500,- Kč na závodnici, který je splatný s první splátkou příspěvku pro příslušný kalendářní rok. Obě platby je samozřejmě možné uhradit v jedné částce.

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Naši činnost podporují:

ccf01   diony 01   kocian 01
sokolo logo   npa titulka     

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz