Příspěvky

Výše příspěvků platné od 1.1.2023

Pro děti navštěvující tréninky 2 a vícekrát týdně - 9.000 Kč/rok
Pro děti navštěvující tréninky jedenkrát týdně na - 6.000 Kč/rok

Příspěvky lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet (ČSOB):
1411303/0300
variabilní symbol 2023

Příspěvky lze rozdělit maximálně na 2 platby vždy v pololetním režimu:
1. pololetí únor – červen (poukázat nejpozději do 28.2.)
2. pololetí září – leden (poukázat nejpozději do 31.10.)

Platbu za celý kalendářní rok poukázat vždy do 28.2.

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: SG, Jméno a příjmení dítěte, příspěvky a časový údaj
(např. SG – Jana Gymnastková – příspěvky 1.pol 2023)

Zvláštní příspěvek pro děvčata – registrované členky oddílu:
Nově byl širším vedením oddílu schválen každoroční příspěvek na obnovu závodních oddílových trikotů, které Vaše děti dostávají zapůjčené pro jednotlivé závody, a to příspěvek ve výši 500,- Kč na závodnici, který je splatný s první splátkou příspěvku pro příslušný kalendářní rok. Obě platby je samozřejmě možné uhradit v jedné částce.

Více z této kategorie: « Foto AKRODUO »

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Naši činnost podporují:

ccf01   diony 01   kocian 01
sokolo logo   npa titulka     

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz