Příspěvky

Výše příspěvků platné od 1.1.2020:

Registrovaní a závodníci 4500,-Kč 2250,-Kč na ½ roku
Hobby a evidovaní 5000,-Kč 2500,-Kč na ½ roku
Přípravka 5000,-Kč 2500,-Kč na ½ roku

Příspěvky lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet: 1411303/0300

Příspěvky lze rozdělit maximálně na 2 platby:      Jaro – Podzim

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést:      Jméno, příjmení, příspěvky SG, období

Vzor celoroční platby:      Jan Novák, příspěvky SG 2020
Vzor pololetní platby:       Jan Novák, příspěvky SG, jaro 2020

Platbu za první pololetí poukázat vždy do 15.2.
Platbu za druhé pololetí poukázat vždy do 15.10.
Platbu za celý kalendářní rok poukázat vždy do 15.2.

Více z této kategorie: « Foto AKRODUO »

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Partneří

ccf01   diony 01   kocian 01

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz