Příspěvky

Výše příspěvků platné od 1.1.2022

Výše příspěvku: 6000,- Kč na kalendářní rok
Příspěvky lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet:
1411303/0300
variabilní symbol 2022

Příspěvky lze rozdělit maximálně na 2 platby po 3000,-Kč:
Platbu za první pololetí poukázat do 28.2.
Platbu za druhé pololetí poukázat vždy do 31.10.
Platbu za celý kalendářní rok poukázat vždy do 28.2.

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: Jméno a příjmení dítěte, příspěvky SG (např. Jan Novák, příspěvky SG)

Zvláštní příspěvek pro děvčata – registrované členky oddílu:
Nově byl širším vedením oddílu schválen každoroční příspěvek na obnovu závodních oddílových trikotů, které Vaše děti dostávají zapůjčené pro jednotlivé závody, a to příspěvek ve výši 500,- Kč na závodnici, který je splatný s první splátkou příspěvku pro příslušný kalendářní rok. Obě platby je samozřejmě možné uhradit v jedné částce.

Více z této kategorie: « Foto AKRODUO »

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Partneří

ccf01   diony 01   kocian 01
sokolo logo        

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz