Opatření Covid - 19 platné od 05.10. 2020

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. t.r. byl vyhlášen nouzový stav na území ČR s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. t.r. do 23:59 hod. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu byla téhož dne usnesení vlády ČR č. 958 následně přijata krizová opatření:
I. zakázány jsou hromadné akce:
• v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a
• v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech,

Vedení Tělocvičné jednoty Sokol Kolín s účinností od 5.10. 2020 – s odkazem na výše uvedené omezení, povoluje činnost v sokolovně pro:
• tréninky vybrané skupiny oddílu sportovní gymnastiky (SCM, SPS, reprezentace ČR), připravující se na soutěže, organizované Českou gymnastickou federací,
Z těchto důvodů se ruší do ukončení vládních nařízení:
• cvičení přípravky chlapců (út a čt 16:30-17:30)
• cvičení přípravky dívek (po a st 17:00-18:00)
• cvičení neregistrovaných závodníků (po a st 15:00-16:30)
Podrobné informace najdete v oficiálních vyjádřeních níže. V případě dotazů se obraťte na své trenéry.

Opatření Covid - 19 platné od 05.10. 2020 ke stažení ZDE

opatření

Sportovní gymnastika TJ Sokol Kolín 


Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století.

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.

Naši sponzoři

baner koli kolin stredocesky kraj toyota

Naši činnost podporují:

ccf01   diony 01   kocian 01
sokolo logo   npa titulka     

 

Rychlý kontakt

TJ Sokol Kolín
Oddíl sportovní gymnastiky

Tel.: 321 723 533
Email: sokol_kolin@volny.cz